Тарифа

Цените за предлаганите от Адвокатско дружество „Божилов” правани услуги се изчисляват индивидуално във всеки отделен случай в зависимост от правната и фактическа сложност на поставения казус. Те не могат да бъдат по-ниски от нормативно определените минимални размери на адвокатските възнаграждения, с които можете да се запознаете тук (хипервръзка - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135488240 )

НАШИТЕ УСЛУГИ

Търговско и корпоративно право

Виж още

Данъчно и административно право

Виж още

Недвижими имоти и строителство

Виж още

Облигационно право

Виж още

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Виж още

 

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси

Свържете се с нас

Гр. София, п.к. 1000, ул. „Света София” № 8, ет. 1, офис 101
Телефон: +359 882 524 238
Email: nikolay@bozhilov.eu; office@bozhilov.eu