Нашият Екип

Здравейте, Вие сте в личната страница на адвокат Николай Иванов Божилов, PhD и на неговата адвокатска кантора.

Осъществяваме правни консултации и правна помощ на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и процесуално представителство пред съдилищата в Република България. Като потомствен адвокат и с над 15-годишен професионален опит като юрист, спазвам следните основни изисквания в професията: компетентно и своевременно разрешаване на правните въпроси на клиентите и пълна конфиденциалност на информацията, станала ми достояние при възлагането и изпълнението на поставените задачи.

адвокат Николай Иванов Божилов, PhD

 

Професионален стаж: 


През 2000 г. основава Адвокатско дружество „Божилов“
2014 г. – 2015 г. – Съветник на Министъра на отбраната

1998 г. –2000 г. – ТБ „ОББ“ АД – главен юрисконсулт
1996 г. – 1998 г. – Териториална данъчна дирекция - Старши юрисконсулт, член на екип към Министерство на финансите за изготвяне напромени в Закона за събиране на държаните вземания.

Сфери на дейност:

Данъчно право; Вещно право, устройствено регулиране и строителство; Корпоративно право; Търговски сделки; Облигационно право; Енергетика и възобновяеми енергийни източници; Застрахователно право; Конкурентно право и защита по ЗЗК; Административни процедури и Обществени поръчки; Потребителско право и защита на потребителите по ЗЗП;  Интелектуална и индустриална собственост; Процесуално представителство по граждански дела и административни дела.

Чужди езици: английски език.


Други членове на екипа:
Лора Георгиева - тел. +359882579599
Деница Сариева - тел. +359885206547
Атанас Кирилов - тел. +359882896377
Стефан Въндев - тел. +359882896377
Калоян Ранков - тел +359 882 509 802
Кристина Делкова тел. +359882524238
Евтимия Анова тел. +359882524238


Гр. София, п.к. 1000, ул. „Света София” № 8, ет. 1, офис 101
Телефон: +359 882 524 238
Email: nikolay@bozhilov.eu; office@bozhilov.eu