Услуги

Адвокатско дружество „Божилов” предлага и предоставя услуги и съдействие, включващи:

  •     устни и писмени правни консултации;
  •     изготвяне на договори, споразумения и други юридически документи;
  •     представителство при осъществяване на преговори и медиация;
  •     процесуално представителство пред съдилища и държавни органи.

 

Кантората осигурява обслужване както по индивидуални казуси, така и на абонаментен принцип.

Търговско и корпоративно право

Търговско и корпоративно право

Виж още

Данъчно и административно право

Виж още

Недвижими имоти и строителство

Виж още

Облигационно право

Виж още

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Виж още
  •     консултации по всички видове търговски сделки и изготвяне на търговски договори, участие в преговори;
  •     учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие;
  •     съдействие при преобразуване, сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества;
  •     съдействие при извършване на промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
  •     консултации и процесуално представителство в производства по несъстоятелност.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси

Свържете се с нас

Гр. София, п.к. 1000, ул. „Света София” № 8, ет. 1, офис 101
Телефон: +359 882 524 238
Email: nikolay@bozhilov.eu; office@bozhilov.eu