Услуги

Адвокатско дружество „Божилов” предлага и предоставя услуги и съдействие, включващи:

  •     устни и писмени правни консултации;
  •     изготвяне на договори, споразумения и други юридически документи;
  •     представителство при осъществяване на преговори и медиация;
  •     процесуално представителство пред съдилища и държавни органи.

 

Кантората осигурява обслужване както по индивидуални казуси, така и на абонаментен принцип.

Облигационно право

Търговско и корпоративно право

Виж още

Данъчно и административно право

Виж още

Недвижими имоти и строителство

Виж още

Облигационно право

Виж още

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Виж още
  •     изготвяне на всякакви договори и споразумения, консултации по предстоящи за сключване договори, както и вече сключени такива;
  •     процесуално представителство по облигационни спорове;
  •     предсавителство при преговори.

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси

Свържете се с нас

Гр. София, п.к. 1799, ул. „Владайска” № 23, ет. 3, офис 6
(до Министерство на земеделието)
Телефон: +359 2 94 356 22
Email: nikolay@bozhilov.eu; office@bozhilov.eu